skip to Main Content
صداسازی و آموزش آواز - نوحه خوانی یکی از هنرجویان کلاس آنلاین صداسازی - مدرس: محمود عبدالملکی
صداسازی و آموزش آواز - نظر یکی از هنرجویان کلاس های صداسازی از استرالیا - مدرس: محمود عبدالملکی
صداسازی و آموزش آواز - آموزش زیپ شدن تار های صوتی در تمرین Ng در کلاس صداسازی - مدرس: محمود عبدالملکی
صداسازی و آموزش آواز - آموزش زیپ شدن تارهای صوتی در کلاس آنلاین صداسازی - مدرس: محمود عبدالملکی
صداسازی و آموزش آواز - اجرای آهنگ ترکیه ای توسط هنرجوی کلاس آنلاین صداسازی از ترکیه - مدرس: محمود عبدالملکی
آموزش صداسازی - آموزش آواز - قسمت ۱۵ - سوالاتی راجع به تمرینات صداسازی- مدرس: محمود عبدالملکی
آموزش آواز - صداسازی - استفاده از فارنجیل در صدای میکس - مدرس: محمود عبدالملکی

 

آهنگ جواد شاکری هنرجوی کلاس آنلاین صداسازی محمود عبدالملکی - آموزش آواز صداسازی

 

نظرات یکی از هنرجویان کلاس های آنلاین صداسازی و آموزش آواز - مدرس: محمود عبدالملکی

 

نظرات یکی از هنرجویان کلاس های آنلاین صداسازی و آموزش آواز - مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی - آموزش آواز - قسمت چهاردهم - ویبره چیست؟ – مدرس: محمود عبدالملکی

 

تلاش برای عبور از شکست های صدا و رسیدن به صدای فارنجیل و صدای میکس در کلاس آنلاین آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

نظر هنرجوی کلاس های آنلاین صداسازی از مشهد راجع به کلاس های آنلاین آموزش صداسازی -آموزش آواز -مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صدای سبک متال و راک – اجرا توسط محمود عبدالملکی – آموزش آواز – آموزش صداسازی

 

اجرای وکال فرای از نت G2 تا A0 بم ترین صدای انسان – آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

نظر هنرجوی کلاس های آنلاین صداسازی از تهران راجع به کلاس های آنلاین آموزش صداسازی -آموزش آواز -مدرس: محمود عبدالملکی

 

نظر هنرجوی کلاس های آنلاین صداسازی از مشهد و تولید وکال فرای از بم تا صدای سر توسط ایشان – آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

دوبله راز بقا توسط امید مقدم هنرجوی کلاس های آنلاین صداسازی – آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

صداسازی چیست؟ آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

لایو کلاس آموزش صداسازی و آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

نظر هنرجوی کلاس های آنلاین صداسازی از ترکیه – آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

اجرای آهنگ عشق پاک استاد اکبر گلپایگانی توسط خانم سرشوقی هنرجوی کلاس های آنلاین آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی
دکلمه خانم پروین سلیمانی هنرجوی کلاس های حضوری آموزش صداسازی – آموزش آواز -مدرس: محمود عبدالملکی
نظرات یکی از هنرجویان کلاس های حضوری آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

قسمتی از کلاس یکی از هنرجویان کلاس های حضوری آموزش صداسازی – آموزش آواز – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت سیزدهم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت دوازدهم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت یازدهم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت دهم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت نهم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت هشتم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت هفتم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت ششم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت پنجم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت چهارم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت سوم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت دوم – مدرس: محمود عبدالملکی

 

آموزش صداسازی – آموزش آواز – قسمت اول – مدرس: محمود عبدالملکی
Heading
Back To Top
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت