skip to Main Content

پاسخ آزمون شماره 1

۱. برای خواندن نت های بالا چگونه تنش را از صدای خود حذف کنیم؟ (گزینه 4 صحیح است)
۱. با استفاده از دیافراگم وپرتاب کردن صدا به بیرون
۲. با استفاده از صدای سر
۳. با بالا کشیدن صدای سینه و افزودن جریان هوا
۴. با استفاده از ترکیب صدای سر و سینه

۲. کدام یک جزء مولفه های صدا سازی نیست؟ (گزینه 4 صحیح است)
۱. جریان هوا
۲. فانجیل
۳. اج
۴. دیافراگم

۳. تفاوت تحریر و غلت چیست؟ (گزینه 1 صحیح است)
۱. در تحریر صدا شکسته میشود در غلت شکسته نمیشود
۲. در تحریر صدا شکسته نمیشود در غلت شکسته میشود
۳. در هیچ یک شکستگی وجود ندارد
۴. در تحریر و غلت صدا شکسته میشود

۴. هنگام استفاده از تحریرهای سنتی تغییر تار های صوتی به چه صورت میباشد؟ (گزینه 3 صحیح است)
۱. از صدای سر به صدای سینه و مجددا به صدای سر باز میگردند.
۲. از حالت معمولی به صدای سر رفته و مجددا به صدای معمولی باز میگردند.
۳. از حالت معمولی به فالستو رفته و مجددا به حالت معمولی باز میگردند.
۴. از صدای سینه به صدای صدای سر رفته و مجددا به صدای سینه باز میگردند.

۵. در کدام یک از حالت های زیر تارهای صوتی زیپ نشده است؟ (گزینه 3 صحیح است)
۱. صدای سر
۲. صدای سینه
۳. فالستو
۴. میکس

۶. هوت باعث تقویت کدام مولفه میشود؟ (گزینه 2 صحیح است)
۱. اج
۲. جریان هوا
۳. فارنجیل
۴. دیافراگم

۷. مناسب ترین تمرین برای دستیابی به chest voice? (گزینه 3 صحیح است)
۱. وارم آپ
۲. وکال فرای
۳. هامینگ،اج
۴. هوت

۸. منظور از کاسه سر از نظر استادان آواز قدیمی چیست؟ (گزینه 3 صحیح است)
۱. سخت کام
۲. نرم کام
۳. فارینکس
۴. جمجمه

۹. خنده ی درونی به چه معناست؟ (گزینه 3 صحیح است)
۱. قهقه زدن از اعماق دیافراگم
۲. خندیدن طوری که لبه های تارهای صوتی به هم برخورد کنند.
۳. بالا رفتن نرم کام
۴. پایین آمدن نرم کام

۱۰. سرد کردن صدا به چه معناست؟ (گزینه 3 صحیح است)
۱. استفاده از آب خنک برای سرد کردن تارهای صوتی
۲. استفاده از تمریناتی با کامپرشن بالا در ملودی های پایین رونده
۳. استفاده از تمریناتی به خصوصی در ملودی پایین رونده برای رفع تنش از روی صدا
۴. استفاده از تمریناتی با کامپرشن کم در ملودی های پایین رونده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت